📈 วิธีลงทุนกองทุน PAMM (Swap Profit)

ขั้นตอนการลงทุน สำคัญมากคือ คุณจะต้องมีเงินในบัญชีเสียก่อนนะครับ ถ้ายังไม่ทราบว่าจะฝากเงินเข้าบัญชีอย่างไร ให้ดำเนินการ ก่อนนะครับ ถ้าฝากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยก็สามารถดำเนินการได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ

1.Login เข้ามาในระบบหน้า Dashboard จากนั้นเลือกเมนู การเงิน > Pamm Invest

2.ให้พิจารณาเฉพาะกองทุน PAMM ในกรอบสีแดงข้อ 3. จากนั้นเลือก Pamm ที่ต้องการลงทุน ใส่จำนวนเงินบาทลงไป และกดปุ่ม Submit เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

คำอธิบาย

  • Manager Name หมายถึง รายชื่อกองทุนต่าง ๆ ที่เปิดทำ carry trade อยู่ โดยคุณสามารถเลือกลงทุนได้ในแต่ละกองทุน จะลงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุนก็ได้
  • Min Investment หมายถึง จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำสุดคิดเป็นหน่วยดอลล่าร์สหรัฐ
  • Performance Fee หมายถึง ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนโดยคิดจาก % กำไรของ swap 100 % จะถูกหักเป็นค่าบริหารกองทุนและการทำการตลาดออนไลน์ 30%
  • Total Investor หมายถึง จำนวนนักลงทุน
  • Total Investment หมายถึง จำนวนเงินลงทุนหน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐ

3.นับจากการกดปุ่ม Submit คุณไม่ต้องทำอะไรอีกเลย ระบบจะทำการเทรดด้วยวิธี carry trade และแบ่งค่า swap ไว้เรื่อย ๆ จนครับกำหนด 30 วัน คุณจะได้รับทั้งเงินต้นที่ลงทุนทั้งหมด+กำไรจากค่า swap และสามารถถอนเงินออกเข้าบัญชีธนาคารได้ทันทีทั้งหมด หรือจะลงทุนต่อในกองทุน Pamm ถัดไปก็ได้ ทุกอย่างแฟร์ ๆ